Vorige bericht

Lancering uniek begeleidingsprogramma voor thuiszitters

“Het zal je maar gebeuren: je bent nog jong en zat vol mooie plannen. Maar je bent je steeds slechter gaan voelen: er gaat van alles mis in je leven. De druk op school loopt op, leren lukt niet meer. Je lijf doet zeer van alle spanningen en je weet niet meer wat je moet doen. Je gaat alles maar uit de weg en je voelt je heel alleen. Je zit noodgedwongen thuis.”

Noodgedwongen thuis zitten is inmiddels een actueel onderwerp. Iedereen ervaart de gevolgen van de coronacrisis. Van ouders en verzorgers wordt verwacht dat zij, naast eigen werkzaamheden, thuisonderwijs bieden. Kinderen zijn plotseling aan huis gebonden. Zij missen het contact met klasgenoten en de dagelijkse structuur die school biedt.
Hoewel het primair onderwijs, het speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd en kinderopvangcentra weer van start gaan en het middelbaar onderwijs daarna volgt, betekent dit niet voor ieder kind het einde van een periode noodgedwongen thuis zitten.
4.790 kinderen en jongeren zaten in 2019 dag in en dag uit thuis, blijkt uit cijfers van de Rijksoverheid. Naar schatting ligt dit aantal vele malen hoger doordat verborgen thuiszitters niet zijn opgenomen in dit cijfer. Onder ‘verborgen thuiszitters’ vallen onder andere jongeren die tijdelijk geschorst zijn of waarvoor geen passend onderwijs beschikbaar is (Stichting Auti Passend Onderwijs Utrecht).
De afgelopen maanden heeft De Peerdegaerdt hard gewerkt om voor deze thuiszitters een passend programma te ontwikkelen. Dit thuiszittersprogramma “Op weg” richt zich op het weerbaarder en veerkrachtiger maken van deelnemende kinderen en jongeren. Door het werken aan zelfvertrouwen lukt de terugkeer naar school of werk vaak goed, waarbij deelnemers vanuit hun eigen kracht de compleet buitenwereld weer aan kunnen.


Wat is een thuiszitter?

Een thuiszitter is een leerplichtige jongere tussen de 5 en 16 jaar of een jongere van 16 of 17 jaar die valt onder de kwalificatieplicht en die ingeschreven staat op een school of onderwijsinstelling en die zonder geldige reden meer dan 4 weken verzuimt, zonder dat ontheffing van de leerplicht is afgegeven.
Kinderen en jongeren die uitvallen op school hebben vaak complexe problemen. In combinatie met de gevoeligheid voor prestatiedruk is schooluitval het gevolg. Soms is een tijdelijke veilige plek nodig die rust, steun en begeleiding biedt, rekening houdend met de kwaliteiten en kwetsbaarheden van de kinderen en jongeren.
De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat Landgoed de Peerdegaerdt in de Hoeksche Waard zo’n plek kan zijn. Een toenemende groep kinderen en jongeren zijn via het begeleidingsaanbod van de zorgboerderij terug geleid naar school of werk. Om deze groep thuiszitters nog beter te ondersteunen heeft De Peerdegaerdt een uniek programma ontwikkeld: Op weg.


Thuiszittersprogramma “Op weg”

Anne-Marie Dingenouts is verpleegkundig specialist GGZ en betrokken bij de ontwikkeling van het programma dat zich richt op kinderen en jongeren van 6 tot 27 jaar oud uit de Hoeksche Waard, Regio Rijnmond en de Drechtsteden.
Anne-Marie legt uit: “tijdens de intake wordt gezamenlijk het einddoel van de begeleiding bepaald: terug naar school, werk- of dagbesteding. We stellen een individueelgericht traject samen, waardoor we het programma op maat kunnen aanbieden.”
Het programma is ingedeeld in 5 fases, die in elkaar overlopen.
Anne-Marie vervolgt: “We gaan middels coaching aan de slag met de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemer: dit loopt als rode draad door alle fases. Hierbij werken we samen met onze ketenpartners binnen de jeugdzorg, het jeugdteam en de scholen.”
Met veel enthousiasme gaan de begeleiders van De Peerdegaerdt aan de slag om voor kinderen en jongeren het verschil te maken met dit nieuwe programma. Meer informatie? Klik hier.

Het verhaal van Tim

Na verschillende sterfgevallen in zijn omgeving raakte Tim* (23) de grip op zijn leven kwijt.
De Peerdegaerdt bood de rust en ruimte om – stap voor stap – te werken aan herstel.
Het behalen van succesmomenten en de zorg voor de paarden, gaven hem opnieuw vertrouwen en energie.
Inmiddels heeft Tim, samen met zijn begeleider, betaald werk gevonden.

Begeleiding vindt plaats op een landgoed van zeven hectare: een omgeving midden in de natuur. Dit biedt rust en deelnemers aan het programma voelen zich vrij. Deelnemers ontspannen meer en ontwikkelen zich dankzij het individueel ingerichte traject op hun eigen tempo.
De moeder van deelnemer Linda* (15) bevestigt dit: “Wij zagen een zwaar overspannen, overvraagd kind dat het niet meer zag zitten. Linda lag hele dagen in bed, we waren wanhopig om dat we niet meer wisten hoe we haar konden helpen.Via via kwamen we bij De Peerdegaerdt terecht.”
“Na de eerste week kwam een voorzichtige glimlach tevoorschijn op het gezicht van onze dochter en langzaam maar zeker kreeg Linda het plezier in haar leven weer terug. En wij onze dochter. Inmiddels is ze enthousiast bezig het eerste jaar van haar vervolgopleiding af te ronden, terwijl wij begin 2019 dachten dat het nooit meer goed zou komen” vervolgt zij.

Voor aanmelding of vragen kunt u contact opnemen met
Anne-Marie Dingenouts via opweg@depeerdegaerdt.nl of tel. 078-3690505.

Volgende bericht