Site Loader
animalassistedactivities

Strijen, 15 mei 2018 – Steeds meer mensen weten de weg te vinden naar Landgoed De Peerdegaerdt in Strijen om een paardencoaching te volgen, te ontspannen met de varkens of op wekelijkse basis de steun van de aanwezige dieren te ervaren. Om aan deze toenemende interesse tegemoet te komen, organiseert De Peerdegaerdt dinsdag 22 mei een themadag over de ‘positieve effecten van interactie met dieren’, waarbij deelnemers middels workshops zelf gaan ervaren wat deze ‘Animal Assisted Activities‘ nu precies inhouden.

De themadag bestaat uit twee delen: een netwerkbijeenkomst over ‘autisme en de steun van dieren’ in de middag en een thema-avond over ‘Animal Assisted Activities’. Voor beide onderdelen is vooraf aanmelden verplicht vanwege het beperkte aantal plaatsen. Naast een stukje theoretische achtergrond, staat deze dag namelijk in het teken van zelf ervaren. Degenen die zich hebben aangemeld en een bevestiging hebben ontvangen, kunnen aan de diverse workshops deelnemen.

Hèlen Sturm van De Peerdegaerdt vertelt enthousiast “Onze dieren spelen al vele jaren een belangrijke rol op De Peerdegaerdt. Tegenwoordig zie je dit natuurlijk terug in onze dagelijkse activiteiten en de evenementen en workshops die we organiseren. Denk hierbij aan onze zorgboerderij, maar ook aan onze vakantieprogramma’s en workshops Varkens Knuffelen. Daarnaast zien we een toenemende interesse in onze paardencoaching, van zowel particulieren en teams .”

De rol van dieren op De Peerdegaerdt

De Peerdegaerdt is een rustiek landgoed van 7 hectare in de polders van de Hoeksche Waard. De karakteristieke hoogstamboomgaard is inmiddels meer dan 100 jaar oud. De bekende landschapsarchitecte Mien Ruys heeft hier een wandeltuin in aangelegd. In de aangrenzende weilanden lopen de paarden en sinds vorig jaar is een grote natuurlijke moestuin aangelegd. Deze groene omgeving vormt een thuis voor de aanwezige paarden, honden, ganzen, eenden, kippen, schapen, geiten en varkens. Ook ransuilen, spechten, boerenzwaluwen en andere bijzondere vogels zijn te vinden op De Peerdegaerdt.

Hèlen vervolgt haar verhaal “van oudsher vormt onze historische boomgaard een prachtig decor voor veel verschillende vogels. Hun gezang alleen al werkt enorm ontspannend. Later is gestart met een veehouderij en uiteindelijk met een stoeterij met Friese paarden. Op dit moment vormt De Peerdegaerdt een veilige haven voor diverse zogenoemde plaatsingsdieren. Dit zijn dieren die voor de samenleving op een bepaald moment geen waarde meer hadden. Bij ons op De Peerdegaerdt zijn deze dieren elk op hun eigen manier enorm waardevol voor de mensen die bij ons door de poort komen. Het mooie van dieren is dat ze heel puur en eerlijk zijn en je niet veroordelen. Iedereen mag zijn wie hij is en als je er goed over nadenkt heeft uiteindelijk iedereen een ondersteuningsvraag. Dit begint bij ontspanning en gaat door tot ontwikkeling. Onze dieren ondersteunen en inspireren ons daarbij.”

Netwerkbijeenkomst ‘Autisme en de steun van dieren’

Tijdens deze netwerkbijeenkomst die De Peerdegaerdt samen met het autismenetwerk Zuid-Holland Zuid organiseert, wordt met name gekeken hoe mensen met autisme steun kunnen vinden bij dieren. De wetenschappelijke basis van het effect van dieren op mensen wordt op dit moment vooral gevonden in het verminderen van het stresshormoon Cortisol en toename van het knuffelhormoon Oxytocine na de interventie met het dier. Kinderen en volwassenen met autisme hebben een lager niveau Oxytocine wat invloed heeft op relaties, sociale interventies en vertrouwen en daardoor waarschijnlijk meer moeite met het vormen van relaties en sociale interacties. Ook reageren ze heftiger op hogere hormoonlevels van het stresshormoon Cortisol.

Omgang met dieren, met name honden en paarden, laat een verlaging van het stresshormoon zien. Bovendien wordt na de interactie tussen een kind met autisme en het paard meer activiteit in de rechterhersenhelft gemeten wat betekent dat het kind meer openstaat voor de ontwikkeling van vaardigheden. Onderzoek bij kinderen met een verstoring in hun ontwikkeling laat zien dat therapie met paarden een positieve invloed op hen heeft wat betreft sociale interacties, communicatieve vaardigheden en houding in het algemeen.

Tijdens deze netwerkbijeenkomst, bedoeld voor begeleiders, behandelaars en iedereen die geïnteresseerd is in dit onderwerp, komen ervaringsdeskundigen aan het woord en gaan de deelnemers zelf ervaren wat coaching met dieren met je doet. Professionele coaches verzorgen verschillende workshops met paarden, honden en varkens. De bijeenkomst start om 12.30 uur.

Door het contact met dieren worden psychische, fysiologische en sociale factoren met elkaar verbonden. Het contact zorgt tegelijkertijd voor een plezierige afleiding. Hierdoor brengen dieren mensen meteen in een toestand van ontspanning. Deze wetenschappelijk aangetoonde effecten zorgen ervoor dat dieren steeds meer terrein winnen voor therapeutische doeleinden. Daar komt bij dat dieren sociale ondersteuning bieden. Dit werkt stress verminderend en ontspannend, waardoor zij een buffer vormen tegen negatieve spanningen.

Voor de Animal Assisted Activities op het landgoed zet De Peerdegaerdt verschillende dieren in, ieder met hun eigen karakter. Vaak is het voor mensen gemakkelijker om vanuit het contact met dieren, met vertrouwen naar zichzelf te kijken. Dieren oordelen nooit, nemen mensen zoals ze zijn en geven aanknopingspunten om de verdieping te zoeken in jezelf. Blokkades verminderen hierdoor of worden vaak zelfs opgeheven. De coaches op De Peerdegaerdt leren deelnemers hoe dit ook na de sessie toe te passen in de dagelijkse praktijk en hiermee te gaan oefenen.
Hèlen besluit: “onze thema-avond ‘Animal assisted activities’ is zeer geschikt om meer te weten te komen over dit fascinerende onderwerp. Mensen die zich meer willen verdiepen in coaching met dieren, zelf willen ervaren hoe dit is of willen weten wat dit voor andere mensen kan betekenen, moeten zich zeker opgeven voor deze avond.”

De thema-avond start om 18.30 uur meer informatie is te vinden via animal assisted activities en aanmelden kan via actief@depeerdegaerdt.nl. Deelname is kosteloos. Pas na bevestiging is deelname gegarandeerd.