Natuurcoaching, Mindfulness en Meditatie op Landgoed de Peerdegaerdt

Natuurcoaching
Bij natuurcoaching wordt de natuur ingezet als bron van inspiratie en als klankbord. Door natuurcoaching wordt de innerlijke natuur van de mens aangesproken en daarmee het creatieve brein, waardoor oplossingen en inzichten tot je kunnen komen. Op landgoed De Peerdegaerdt is er veel variatie aan natuur en daardoor valt er veel te ontdekken. Tijdens een sessie wordt er een thema ingebracht of een coachvraag. Op basis daarvan vertrekken we. De coach is er om het traject te faciliteren, de vraag centraal te houden en tools uit te reiken hoe je de natuur kunt inzetten.

Dit wordt verzorgt door Aha! coaching & training o.l.v. Angela Heijboer – Aarse.

Mindfulness en Meditatie
De Peerdegaerdt biedt ook workshops of arrangementen aan waarin mindfulness en/of meditatie wordt aangeboden. Zo kunnen er bijvoorbeeld op het landgoed mindfulness wandelingen gegeven worden of een meditatiesessie.  Het biedt de mogelijkheid voor ontspanning tussen eventuele andere arrangementen door. Tevens zorgt het ervoor dat we uit de maalstroom aan gedachten worden gehaald, waardoor inzichten en oplossingen zich gemakkelijker kunnen aandienen. Vooral aanbevelenswaardig, wanneer het team wenst te werken meer ontspanning, aan creatieve oplossingen of juist nieuwe mogelijkheden wilt uitwerken.

De mindfulness en meditatiesessies worden verzorgt door Aha! coaching & training o.l.v. Angela Heijboer – Aarse

Meer informatie is te vinden via http://www.angela-heijboer.com/