Thuiszitters, welkom op De Peerdegaerdt

Jongeren die uitvallen op school hebben vaak complexe problemen (Kohnstaminstituut, 2019). In combinatie met gevoeligheid voor prestatiedruk is schooluitval het gevolg. Op school en thuis kan niet altijd de steun, begeleiding en structuur geboden worden die nodig is.

Soms is een tijdelijke veilige plek nodig die rust, steun en begeleiding biedt, rekening houdend met de kwaliteiten en kwetsbaarheden van de kinderen en jongeren.

Landgoed de Peerdegaerdt in de Hoeksche Waard is zo’n plek.

Thuiszittersprogramma “Op weg”

Nadat wij de afgelopen jaren diverse trajecten voor thuiszitters succesvol hebben afgerond, hebben wij voor deze doelgroep een gericht programma ontwikkeld. Thuiszittersprogramma “Op weg” is ingedeeld in 5 fases:

  • Fase 1. Herstelfase
  • Fase 2. Opbouwfase
  • Fase 3. Voortbouwfase
  • Fase 4. Uitstroomfase
  • Fase 5. Nazorgfase

Vanuit onze zorg- en activiteitenboerderij bieden wij begeleiding op maat.

Tijdens de intake bepalen we gezamenlijk het einddoel van de begeleiding: terug naar school, werk- of dagbesteding.

Waar mogelijk gaan we middels coaching aan de slag met de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemer: dit loopt als rode draad door alle fases. Hierbij werken we samen met onze ketenpartners binnen de jeugdzorg, het jeugdteam en de scholen.

Thuiszittersprogramma “Op weg” is toegankelijk voor kinderen en jongeren van 6 tot 27 jaar oud.

Meer informatie over ons thuiszittersprogramma? Klik hier.

Succesvolle ontwikkeltrajecten

Chantal Kooijman, paardencoach: ‘Inmiddels hebben we met succes meerdere van deze ontwikkeltrajecten mogen inzetten, waardoor deze kinderen inmiddels allen bezig zijn met een vervolgopleiding en weer in de maatschappij zijn gaan staan.’

Klik hier om één van onze succesvolle trajecten te lezen.